Hvalpemotivation

En god start
At gå til hvalpetræning (også kaldet hvalpemotivation) er simpelthen den bedste start, du kan give din hvalp - også selv om du har haft hund før. Hvalpemotivation er for hvalpe mellem 8 uger og ca. 6 måneder. Hvalpen er i denne periode meget modtagelig for nye indtryk, og det er vigtigt, at hvalpen kommer ud og møder andre venlige mennesker og hunde. Og det får I rig mulighed for på dette kursus.

Perioden, fra din hvalp er 8 uger til 6 måneder gammel, er meget vigtig for dens udvikling. Det er her, hvalpen er allermest modtagelig for nye indtryk. Det er derfor vigtigt, at den får så mange positive oplevelser fra møder med omverdenen som muligt. Det vil nemlig i fremtiden være den referenceramme, hunden tjekker, når den senere skal vurdere en ny situation og eventuelle farer eller trusler.

På hvalpemotivationskurset arbejder vi med lystbetonet indlæring og træning. Den positive træning vil dels styrke tilliden mellem hunden og dig, og dels vise hunden, at det er sjovt og godt at samarbejde med dig. Vi arbejder med de grundlæggende færdigheder, der er med til at give dig en glad, tryg, velafbalanceret og ikke mindst en ” trænbar” hvalp.

Vi fokuserer bl.a. på, at du får god kontakt til din hund, og at du får indsigt i, hvordan hvalpen lærer. Før, under og efter træning lærer hvalpene også at omgås socialt med andre hunde og mennesker.

Hvem kan deltage i hvalpetræning?
Hvis du har en hundehvalp i alderen 8 uger til 6 mdr., har I mulighed starte til hvalpetræning i DKK. Her får hvalpen mulighed for at møde andre venlige mennesker og hunde, og I præsenteres for fordelene ved lystbetonet indlæring og træning. Dette har til formål at styrke forholdet og tilliden mellem dig og hunden.
Hvalpen skal være registreret i ”Dansk hunderegister” og være vaccineret og forsikret efter DKK´s gældende regler.

Hvad lærer du til træningen?
Kurset kan være af varierende længde, men vil typisk være på mellem 6 og 12 gange, ligesom den enkelte træningsgang også kan variere fra 45 min til 1½ time pr. gang. Ofte indledes kurset med en teoriaften, hvor man mødes uden hund (typisk) og får mulighed for at hilse på instruktøren og de andre deltagere.
Kurset arbejder med mange forskellige øvelser som alle kan benyttes i jeres hverdag, bl.a.:

• Socialt samvær – fornuftig omgang med fremmede hunde og mennesker.

• Kontaktøvelser – ejeren får ideer til daglig træning med hunden.

• Indkald og håndteringsøvelser – hvalpen lærer at komme, at sidde og ligge roligt.

• Gå i line – hvalpen motiveres til at følge dig i løs line.