Familiehundetræning

Dansk Kennel Klub’s Familiehundetræning er et tilbud til alle hunde over 10 måneder (voksne hunde og pensionisthunde er også velkomne) og deres ejere. Ved hjælp af moderne, belønningsbaserede træningsmetoder og relevante aktiviteter lærer både hund og fører at begå sig og få en god hverdag sammen. I træningen indgår såvel praktiske som teoretiske elementer, men dette kan variere afhængig af den enkelte træningsplads.

Hvad handler familiehundetræning om?

DKK’s Familiehundetræning giver hunde og ejere mulighed for at lære aktiviteter, der motiverer hunden, højner dens lyst til samarbejde og trætter den på en god måde. Træningen tilstræbes at have et socialt element og er i mindre udstrækning konkurrencepræget.

Til Familiehundetræning bliver der først og fremmest undervist i helt basale øvelser som f.eks. sit, dæk, gå pænt i snor, hilse pænt, vente og komme på indkald.

Nogle træningspladser tilbyder desuden en introduktion til udvalgte elementer fra en række af de andre træningsformer, der udbydes i DKK-regi - herunder almen lydighed, agility, nosework, rally, heelwork og tricks (Kombinationstræning).

Formålet med at gå til Familiehundetræning er at få ideer til en god og indholdsrig hverdag med hunden. Gennem træning forstærkes jeres samarbejde og du får nogle gode redskaber til at håndtere hunden på en god måde året rundt.

• Indkald

• Selvkontrol 

• Balance og kropskontrol

• Samarbejde

• Hverdagssituationer

• Næsearbejde

Som kursist vil man selv have muligheden for at have indflydelse på træningen, således at alle bliver mødt på det niveau som de er på.

Hvem kan deltage i familiehundetræning?

Familiehundetræning er et tilbud til alle hunde over 10 måneder (voksne hunde og pensionisthunde er også velkomne) og deres ejere. Dog kræver nogle af familiehundetræningsholdene, at hund og ejer tidligere har deltaget i hvalpe- og unghundetræning. 

(https://www.dkk.dk/kurser-prover-og-traening/aktiviteter-med-din-hund/unghundetr%C3%A6ning-1)