Hverdags-Lydighedstræning (HLT)


DKK´s Hverdagslydighedstræning (HLT) er et tilbud til alle hunde over 6 måneder og deres ejere/førere. Ved hjælp af moderne træningsmetoder og relevante aktiviteter lærer både hund og fører at begå sig i det offentlige rum, og i træningen indgår såvel praktiske som teoretiske elementer.

Hverdagslydighedstræning er træning i dagligdagens aktiviteter så som at gå pænt i snor, ligge/sit og blive på stedet, komme når der bliver kaldt, hilse pænt på andre, ikke tigge, undersøgelse af fremmede osv. – også når der kommer flere forstyrrelser. Træningen foregår derfor mest i bymiljøet og kun minimalt på træningspladsen.

Hverdags Lydigheds Træning tilbyder aktiviteter for hunde i alle aldre (over 6 måneder), fra unghunde til "pensionister" og på forskellige niveauer, så stort set ethvert behov er dækket. Hverdags Lydigheds Træning er opdelt i 3 niveauer - bronze, sølv og guld.

Programmet er ikke konkurrencebetonet, der udbydes dog prøver særskilt.

Hvad lærer du til Hverdagslydighedstræning?

I Hverdags Lydigheds Træning stiger sværhedsgraden i øvelserne fra niveau til niveau - på laveste niveau skal hund og ejer bl.a. vise, at hunden er ID-mærket som loven foreskriver, at hunden kan følge føreren i løs line og vente roligt ved havelågen. På sølv- og guld-niveauerne skærpes kravene til teamet, og nu på guld-niveau skal føreren kunne standse den løse hund, når den er på vej væk, ligesom hunden skal komme, når føreren kalder, og gå i kurven, når den bliver bedt om det.

På alle tre niveauer skal ejeren svare rigtigt på flere relevante teoretiske spørgsmål omkring pligter og ansvar forbundet med det at holde hund.

Der udleveres et diplom til ekvipagen, når denne har bestået. Bronzeniveauet skal være bestået, før man kan gå til prøve på sølvniveau, og ligeledes skal sølvniveau bestås, før ekvipagen kan gå til prøve på guldniveau. Det er ikke nødvendigt at bestå en prøve, for at gå til træning i de forskellige niveauer.

I træning såvel som ved opnåelse af Hverdags Lydigheds Træning lægges der meget stor vægt på førerens evne til at motivere sin hund og hundens arbejdsglæde. Der lægges ligeledes stor vægt på førerens evne til at forudse situationer og håndtere hunden hensigtsmæssigt - med forståelse for sit ansvar over for hunden, naboer og samfundet generelt.

Det altoverskyggende formål med træningen er, at hund og fører skal samarbejde som et team! Fører skal vise forståelse for motivation af hunden, men også være konstant nærværende og forudsigende. Der lægges også vægt på ejers kendskab til hundeejeres ansvar over for både hund og omgivende miljø, hvorfor der også er indlagt lidt teori som giver kendskab til hundes daglige behov, hundeloven, dyreværnsloven, hundes helbred, soignering m.v.

(https://www.dkk.dk/kurser-prover-og-traening/aktiviteter-med-din-hund/hlt)