Unghundetræning

Unghunde på 6 måneder og derover har mulighed for at deltage i DKK´s unghundetræning, hvor der bygges videre på de færdigheder, hvalpen erhvervede sig under sin træning på hvalpeholdet.

Unghundetræning er for hunde i alderen 6 måneder og op. Her bygger vi videre på alle de ting, hunden lærte til hvalpetræning, men det er hverken en betingelse eller en forudsætning, at hund og ejer har deltaget på tidligere hold i DKK.

Fordi unghunden gennemgår sin fysiske kønsmodning i denne periode, kan den - fuldstændig som teenagere - være lidt "ustabil" på dette alderstrin. Ting, du ved, den har lært, kan den pludselig glemme, og den kan gennemgå "spøgelsesperioder", hvor den pludselig bliver bange for ting, den har oplevet som uproblematisk tidligere. Derfor kan almindelig træning være udfordrende, og derfor lægger vi vægt på at fortsætte med aktiviteter, der på en positiv måde styrker forholdet mellem hunden og dig - og på hvordan du undgår, at der opstår konflikter mellem dig og din hund.

Hvad handler unghundetræningen om?

Vi gennemgår fundamentale øvelser såsom sit, dæk, indkald, gå pænt i snor mv. Udover disse basisøvelser vil vi arbejde med øvelser, der styrker hundens kreativitet og lyst til at træne.

Indlæringsmomenterne fra hvalpetræningen videreudvikles, ligesom unghunden introduceres til:

 Balance og kropskontrol – hunden bliver fortrolig med sin krop ved forcering af forskellige forhindringer og underlag

 Samarbejdsøvelser – indlæring af f.eks. "zig zag"

 Spor og søgeudvikling – hundens første introduktion til at følge mennesket via et spor, samt hente og bringe udlagte genstande.

(https://www.dkk.dk/kurser-prover-og-traening/aktiviteter-med-din-hund/unghundetr%C3%A6ning)