Generalforsamling 2023

Kredsens generalforsamling afholdes tirsdag d. 3/10 - 2023 kl. 18.00 på Hotel Aarslev Kro, Silkeborgvej 900, 8220 Brabrand. Kredsen er vært for middag for tilmeldte deltagere.

 

Dagsorden ifølge DKK´s vedtægter. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være kredsens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

På valg er:

Louise Hvass (modtager genvalg), 

Helle Faarup (modtager genvalg), 

Nada Nikolic (modtager ikke genvalg)

 

Tilmelding (er nødvendig af hensyn til bestilling af maden) senest den 25/9 - 2023 via Hundeweb Vi håber at se rigtig mange medlemmer til denne aften. Der er ingen træning på kredsens pladser denne aften