Generalforsamling


Generalforsamling


Kredsens generalforsamling afholdes onsdag d. 2. oktober 2019 kl. 19.30 i Århus Firmasport, Paludan-Müllers Vej 110, 8200 Århus N. Dagsorden ifølge DKK´s vedtægter. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være kredsens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 
 
Tilmelding er nødvendigaf hensyn til bestilling af  maden senest den 25.09.2018 til næstformand Helle Faarupfaaruphelle@gmail.com. Vi håber at se rigtig medlemmer til denne aften. Husk at medbringe DKK-medlemsnummer (kvittering eller seneste nummer af hunden).  Husk der er ingen træning på kredsens pladser denne aften.