Instruktører

Sporansvarlig
Anne Grethe Rasmussen

tanaq@mail.tele.dk
Mobil: 40 95 35 51

Sporinstruktør
Angelika Kargo

ak@kargo2.dk

Sporinstruktør
Charlotte Knudsen

Charlotte@imenti.dk
Mobil: 22 66 11 01

Sporinstruktør
Pia Rydahl Olsen

piarydahlolsen@gmail.com