Aktiviteter på pladsen

KOMBI(NATIONS)TRÆNING - FAMILIEHUNDEMOTIVATION

Hvem kan deltage:

Dette er et hold for hunde og ejere, som har gennemført hvalpe- og unghundemotivation.

Som kursist vil man selv have muligheden for at have indflydelse på træningen, således at man bliver mødt på det niveau, man er på.

Hvad træner vi:   

Kombi(nations)træning er et rigtigtig ’snusehold’, forstået på den måde, at det er træning for dig, der ikke er helt afklaret omkring, hvilken retning træningen med din hund skal tage. Måske går du og venter på, at dit næste ønskehold bliver udbudt eller måske har du simpelthen bare lyst til at snuse til forskellige træningsformer uden at forpligte dig til et helt forløb med én bestemt træningsform. Under alle omstændigheder ønsker du at fortsætte det positive samarbejde med din hund og styrke jeres relation på en måde, som motiverer og stimulerer din hund (hjernegymnastik) – og som samtidig også er sjov for dig.

Forløbet består af 6 træningsgange af 1,5 times varighed, inkl. de nødvendige pauser, og det være opdelt i temaer, hvor du bliver introduceret til/kommer til at ’snuse til’ udvalgte elementer fra en række af de andre træningsformer, der udbydes i DKK-regi:

·         Færdighedsprøvetræning (FP1-træning)

·         Tricks

·         Agility

·         Rally lydighed

·         Spor/nosework

Derudover vil vi i nogen grad arbejde med stabilisering af allerede indlærte øvelser og med basisøvelser, som understøtter træningen af de enkelte elementer, som vi skal arbejde med. Basisøvelserne er eks.:

·         Snudetarget

·         Potetarget

·         Platform

·         Håndtegn og signaler

·         Balje

·         Heelwork (gå pænt/fvf)

Forudsætninger for at deltage på holdet:

Hund og ejer skal have gennemført hvalpe- og unghundemotivation og have lyst til det glade og tvangfri samarbejde.

Hvalpemotivation

Hvem kan deltage:

Hvis du har en hundehvalp i alderen 8 uger til 6 måneder eller en utrænet hund, har I mulighed starte til hvalpetræning i DKK. Her får hvalpen mulighed for at møde andre venlige mennesker og hunde, og I præsenteres for fordelene ved lystbetonet indlæring og træning. Dette har til formål at styrke forholdet og tilliden mellem dig og hunden.
Hvalpen skal være registreret i Dansk hunderegister og være vaccineret og forsikret efter DKK´s gældende regler. 

Hvad træner vi:

Kurset kan være af varierende længde, men vil typisk være på mellem 6 og 10 gange, ligesom den enkelte træningsgang også kan variere fra 45 min til 1½ time pr. gang. Ofte indledes kurset med en teoriaften, hvor man mødes uden hund (typisk) og får mulighed for at hilse på instruktøren og de andre deltagere. Her vil der være fokus på den teoretiske del af det at have en hund og det vil være muligt at stille og få svar på spørgsmål man måtte have.


Kurset arbejder med mange forskellige øvelser som alle kan benyttes i jeres hverdag, bl.a.:

  • Socialt samvær – fornuftig omgang med fremmede hunde og mennesker.
  • Kontaktøvelser – ejeren får ideer til daglig træning med hunden. 
  • Indkald og håndteringsøvelser – hvalpen lærer at komme, at sidde og ligge roligt.
  • Gå i line – hvalpen motiveres til at følge dig i løs line.

Krav:

For at deltage i træning i DKK, skal din hvalp være vaccineret mod parvovirus, og du skal have tegnet en ansvarsforsikring på hunden.

Du skal være medlem af DKK, og din hund skal kunne træne sammen med andre hunde, dvs. at den ikke må udvise aggressiv adfærd, og du skal have kontrol over den, så den ikke løber væk eller løber hen og forstyrrer de andre hunde.


Unghundemotivation

Hvem kan deltage:

Unghundetræning er for hunde i alderen 6 måneder og op. Her bygger vi videre på alle de ting, hunden lærte til hvalpetræning, men det er hverken en betingelse eller en forudsætning, at hund og ejer har deltaget på tidligere hold i DKK.

Fordi unghunden gennemgår sin fysiske kønsmodning i denne periode, kan den - fuldstændig som teenagere - være lidt "ustabil" på dette alderstrin. Ting, du ved, den har lært, kan den pludselig glemme, og den kan gennemgå "spøgelsesperioder", hvor den pludselig bliver bange for ting, den har oplevet som uproblematisk tidligere. Dette kan gøre den almindelig træning udfordrende og derfor lægger vi vægt på at fortsætte med aktiviteter, der på en positiv måde styrker forholdet mellem hunden og dig - og på hvordan du undgår, at der opstår konflikter mellem dig og din hund.

Hvad træner vi:

Vi gennemgår fundamentale øvelser såsom sit, dæk, indkald, gå pænt i snor mv. Udover disse basisøvelser vil vi arbejde med øvelser, der styrker hundens kreativitet og lyst til at træne.

Indlæringsmomenterne fra hvalpetræningen videreudvikles, ligesom unghunden introduceres til:

  • Balance og kropskontrol – hunden bliver fortrolig med sin krop ved forcering af forskellige forhindringer og underlag.
  • Samarbejdsøvelser – indlæring af f.eks. zig zag, fri ved fod og kontakt.
  • Spor og søgeudvikling – hundens første introduktion til at følge mennesket via et spor, samt hente og bringe udlagte genstande.
  • Sjove tricks f.eks. spil død eller rul rundt

Krav:

For at deltage i træning i DKK, skal din hund være vaccineret mod parvovirus, og du skal have tegnet en ansvarsforsikring på hunden.

Du skal være medlem af DKK, og din hund skal kunne træne sammen med andre hunde, dvs. at den ikke må udvise aggressiv adfærd, og du skal have kontrol over den, så den ikke løber væk eller løber hen og forstyrrer de andre hunde.

At hund og ejer har deltaget i hvalpemotivation.


Nose work

Hvem kan deltage:

Nose Work er for alle hunde og alle hundeførere, uanset om du ønsker at deltage i konkurrencer eller ej. Når først hunden har lært at finde f.eks. en af de dufte, der benyttes til nose work, er det kun fantasien, som sætter grænser for, hvor du kan lade din hund søge/arbejde. Hvorfor ikke lade hunden søge i garagen, i stuen, i udhuset, i haven, skoven, eller hvor I end kommer hen? Det er en fantastisk udfordring og stimulering i hverdagen og kan f.eks. også lægges ind som en aktivitet på en almindelig gåtur.

Nose work som hundesport er inspireret af de udfordringer, som specialsøgshunde møder i deres daglige arbejde. Målsætningen med sporten er at give hunde og deres ejere mulighed for, på en rolig og lettilgængelig måde, at få et aktivt samarbejde igennem nose work. 

Nose work er desuden en fantastisk træningsform for unghunde, usikre hunde, skadet hunde mm, da det foregår i den enkelte hunds tempo og comfort zone. Derudover kan nose work være med til at opbygge selvtillid og selvstændighed hos hunden.

Begynder hold: Alle kan deltage i nose work træning selv hunde uden forudgående trænings erfaring.

Fortsætter hold: Kræves at hund og ejer har gået på et nose work begynder hold eller andet kursus i nose work, hjemmetræning ikke inkluderet.

Hvad træner vi:

Selve træningen er bygget op omkring søgning efter tre specielt udvalgte dufte i fire forskellige miljøer: beholdersøg, indesøg, udesøg og køretøjssøg.

Den grundlæggende færdighed i Nose Work er at lære hunden at finde en duft. Dette skal hunden naturligvis lære, da der ikke umiddelbart er nogen værdi i de anvendte dufte for hunden. Der er forskellige måder både at indlære og forstærke indlæringen af en duft hos hunden. 

Krav:

For at deltage i træning i DKK skal din hund være vaccineret mod parvovirus, og du skal have tegnet en ansvarsforsikring på hunden. Du skal være medlem af DKK, og din hund skal kunne træne sammen med andre hunde, dvs. at den ikke må udvise aggressiv adfærd, og du skal have kontrol over den, så den ikke løber væk eller løber hen og forstyrrer de andre hundes træning.


HLT – Hverdags lydigheds træning er for alle hunde uanset alder eller tidligere trænings erfaring.  HLT er opdelt i 3 niveauer: bronze, sølv og guld.

1. niveau, bronze, skal bestås før sølv osv. Leg med hunden – sølv niveau.
Det understreges at HLT ikke er lydighedstræning, men derimod træning i dagligdagens aktiviteter så som at gå pænt i snor, ligge/sit og blive på stedet, komme når der bliver kaldt, hilse pænt på andre, ikke tigge, undersøgelse af fremmede osv. – også når der kommer flere forstyrrelser (fx andre mennesker, hunde og anden trafik). Træningen foregår derfor mest i bymiljøet og kun minimalt på træningspladsen.
Det altoverskyggende formål med træningen er, at hund og fører skal samarbejde som et team! Fører skal vise forståelse for motivation af hunden, men også være konstant nærværende og forudsigende.
Der lægges også vægt på ejers kendskab til hundeejeres ansvar over for både hund og omgivende miljø, hvorfor der også er indlagt lidt teori som giver kendskab til hundes daglige behov, hundeloven, dyreværnsloven, hundes helbred, soignering m.v.
Kurset kan afsluttes med en ”køreprøve”, hvis man ønsker det.