Nyheder fra kredsen


Efter dette års generalforsamling har bestyrelsen konstituerede sig således:

Formand - Lissi Lajer Jacobsen
Næstformand - Helle Faarup
Kasserer - Mai-Britt Laugesen
Sekretær - Lisbet Graven Jensen
Bestyrelsesmedlem - Louise Graven
Bestyrelsesmedlem – Jan Jacobsen
Bestyrelsesmedlem – Anni Bach Høj
1 suppleant - Cecilie Friis Amstrup