Links

Dansk Kennel Klub er Danmarks absolut største organisation for hundeejere og beskæftiger sig – i store træk – med de samme forhold for hundeejerne, som FDM gør for bilisterne.
Foreningen er stiftet i 1897 efter forbillede af den engelske ”The Kennel Club”, hvor mennesker med interesse for hundeudstillinger, markprøver og avl af racehunde havde dannet et fælles forum, som blev kopieret af bl.a. de skandinaviske lande.
DKK har i dag over 33.000 medlemmer. Man er ikke automatisk medlem af DKK, selv om ens hund har en DKK stambog. Medlemskabet er knyttet til en person, ikke til hunden.
Man er heller ikke automatisk medlem af DKK, selv om man er medlem af en af DKK´s racespecialklubber f.eks. Gravhundeklubben eller Dansk Retriever Klub.
Man kan være medlem af DKK, selv om man har en hund uden stambog, eller måske slet ikke har nogen hund for øjeblikket, men blot interesserer sig for hunde.
Alle DKK´s medlemmer er med til at vælge DKKs bestyrelse, som står for driften af foreningen, ligesom man har valgret til kredsbestyrelsen i den geografiske kreds man tilhører.
DKK´s øverste myndighed er repræsentantskabet, som bl.a. fastsætter foreningens love og godkender foreningens regnskaber.
Alle tillidshverv (hverv hvortil man vælges eller udpeges) er frivillige og ulønnede.

På hundeskovene.dk kan du finde ikke mindre end 380+ hundeskove, fritløbsområder og hundeparker i hele Danmark

Netdyredoktor

- gode råd om pleje, pasning og træning
- gode råd om pleje og pasning