Kørekort til hund

Et tilbud til alle hunde over 6 mdr. Målsætning: Ved hjælp af moderne træningsmetoder og relevante aktiviteter at få en glad og dygtig hund, som er velfungerende i omgivelserne og i familiens dagligdag. Kørekortet kan erhverves på efter hinanden følgende niveauer: bronze, sølv og guld. I kørekortet indgår såvel praktiske som teoretiske elementer og omfatter bl.a.: •Miljøtræning – forskellige ekskursioner til bl.a. by, skov og evt. virksomheder. •Dagligdags forstyrrelser – hunden lærer at forholde sig roligt i forskellige dagligdags situationer, hvor den uden tilvænning ville være blevet forskrækket. •Socialt samvær – fornuftig omgang med fremmede hunde og mennesker. •Indkald og håndteringsøvelser – ejeren får ideer til daglig træning som flokfører. •Gå i line – hunden lærer at følge sin ejer i løs line, også når den møder hunde og mennesker. •Søgeudvikling – hundens interesse for at bruge næsen til at søge udvikles på en sjov og spændende måde. •Øvelser i samarbejde – her gives forslag til en masse sjove "hunde-tricks," som giver hunden sund aktivering i dagligdagen. Et sjovt alternativ til almindelige lydigheds øvelser samt •Teoriundervisning – der sikrer nødvendigt kendskab til egen hund, hundeloven m.v.Livsstilshundetræning som:

- Tilgodeser hundens behov for aktivitet og træning
- I teori og praksis lærer hundeføreren at være en ansvarlig hundeejer
- Giver gode oplevelser til både hund og fører i samvær med andre hundeejere

Kørekort til hund kan afsluttes med en prøve, som kan tages på bronze-, sølv- og guldniveau.
Dansk Kennel Klub har lavet en dvd om kørekort til hund.´